Mob | WhatsApp
+ (385) 98 964 8532
Radno vrijeme
Pon - Pet: 9-12h | 15-19h

 

Kako izgleda pregled?

Prije nego počnete sa terapijom, važno je proći kroz inicijalni pregled. Cilj inicijalnog pregleda je utvrđivanje vašeg trenutnog psihofizičkog i funkcionalnog statusa. Rezultati će mi pomoći pronaći najbolji način za pristupanje Vašem problemu.

Nakon inicijalnog pregleda i detaljne anamneze prelazimo na vizualni pregled tijela, držanja i njegove pokretljivosti.

Nakon pregleda tijela, njegovog držanja i pokretljivosti radimo na specifičnim testovima koji su individualizirani ovisno o problemu zbog kojeg dolazite.

Kako se radi plan terapije?

Nakon detaljne anamneze, vizualnog pregleda i specifičnog testiranja radimo na planu Vaše terapije.

Ovisno o tome što je trenutno razlog vašeg dolaska načelno tome se i sama terapija može malo razlikovati.

Kompletan pregled i dogovor oko terapije traje 30min do 45min. Početak tretmana/terapije se radi odmah i posebno se naplaćuje, a traje 45min do 60min.

Važno je da dođete na vrijeme na svoj termin i u ugodnoj odjeći kako bi vam bilo što udobnije.

 inicijalni pregled
 detaljna anamneza
 vizualni pregled
 specifični testovi
 izrada plana terapije
 promatranje tijela kao cjeline
 pronalazak uzroka boli

Pošalji poruku
Kako Vam mogu pomoći?
Pozdrav, kako Vam mogu pomoći?